Pravidla první pomoci

Pravidla první pomoci jsou jedny z nejdůležitějších bezpečnostních štítků ve společnosti, protože správné chování v případě nouze může zachránit životy. Proto je důležité mít dobře proškolené zaměstnance, co dělat v různých situacích. Bezpečnostní cedule se zásadami první pomoci jasně obsahují a znázorňují informace, co při situacích jako je zásah elektřinou, poleptání kyselinou, bezvědomí a podobně, dělat. Tyto bezpečnostní tabule by měla mít každá společnost, aby mohl každý zaměstnanec v případě nouze adekvátně reagovat a pomoct svému okolí.