Označení parkovacích míst

Značení parkoviště zajišťuje pořádek a bezpečnost. Odpovídající označení parkovacích míst na první pohled ukazuje, kde mohou zaparkovat hosté, zákazníci, zaměstnanci či kde je vjezd a výjezd nebo zákaz parkování. Značení parkoviště teda zabraňuje nejasnostem a vše je hned zřejmé komu je parkovací místo přiděleno.

V oblastech společnosti je značení parkoviště velmi důležité především kvůli tomu, že nesprávně zaparkovaná vozidla mohou vést ke zpoždění provozu a zbytečným ztrátám. Značka parkoviště může být také doplněna o symbol vozíčkáře či směrovací šipky. Všechny parkovací značky jsou odolné proti povětrnostním vlivům.