Označení Zákaz prodeje

Bezpečnostní značky zákazu prodeje jsou zákazové značky a jejich užití je přikázáno zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dle tohoto zákona musí prodejce pro spotřebitele umístit viditelný text zákazu prodeje těchto látek.