Fotoluminiscenční - Označování dveří

Fotoluminiscenční bezpečnostní značky jsou značky ze speciálního druhu materiálu. Tento materiál absorbuje přirozené či okolní světlo a toto absorbované světlo pak může ve tmě svítit.

Fotoluminiscenční značení se používá především k navádění v případě nouze. V nouzi se počítá každá vteřina a díky fotoluminiscenčním značkám můžete zvýraznit únikovou cestu a pomoct tak orientaci a rychlosti v případě evakuace. Fotoluminiscenční značky mají výhodu oproti světelným displejům především v tom, že nespoléhají na elektrickou energii a instalace značek je jednodušší a nevyžaduje žádnou další údržbu.

Pomocí značení dveří lze předcházet nehodám u dveří či upozornit na důležité požární dveře, které musí zůstat zavřené a zamezit nedbalému zacházení. Pro zvýšení bezpečnosti je také potřeba využívat značení otevírání dveří a pomocí označení tlačit či táhnout jasně označit směr otevírání dveří.