Potrubní pásy - barva

Značení potrubí napomáhá rychlé a efektivní identifikaci obsahu potrubí a můžete díky němu rychleji sledovat problémy v procesu a hledat řešení. Potrubní pásy podléhají normě ČSN 13 0072. Pomocí barevného značení tak lze rychle rozpoznáte obsah trubek.

V této kategorii najdete potrubní pásy bez textu, kterými můžete označit například tekutiny, kyseliny a podobně.