Elektrické riziko

Pomocí nabídky těchto komponentů můžete snížit riziko nehod jako jsou úrazy elektrickým proudem nebo také snížit riziko vzniku požáru.

V nabídce najdete produkty, které slouží k zajištění jističů při práci, uzávěry spínacích tlačítek či pomůcky pro uzavření elektrických zástrček.