Prostorové požární značky

Prostorové požární značky jsou součástí bezpečnostního značení a slouží k označení věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a směru k jejich umístění. Tyto značky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné1
Bezpečnostní značky a výstražné značky jsou součástí bezpečnostního značení a slouží k upozornění na různá nebezpečí a rizika. Tyto značky jsou obvykle umístěny na místech, kde hrozí nebezpečí, a slouží k informování lidí o tom, jak se vyhnout riziku.

Správné prostorové označení je důležité pro usnadnění orientace v budově a pro identifikaci místností. Pokud jsou značky umístěny na správných místech a jsou jasně viditelné, mohou pomoci lidem najít cestu v budově a snížit riziko ztráty nebo zmatku.

Prostorové nástěnné cedule jsou navrženy tak, aby vyčnívaly ze zdi a poskytovaly lepší viditelnost ve srovnání s plochými cedulemi.