Tříděný odpad - text bez symbolu

Označit řádně tříděný odpad pomáhá vám i vašim zaměstnancům identifikovat a oddělit položky, tak, aby byly správně zlikvidovány a recyklovány a usnadnit tak recyklační proces. Značení separovaného odpadu je ideální pro označení nádob, kontejnerů nebo oblasti na sběr odpadů či zařízení na zpracování odpadu.