LOCKOUT TAGOUT

Systém LOCKOUT TAGOUT pomáhá zajistit bezpečnosti během oprav a údržby na různých zařízeních, kde mohou vznikat rizika úrazů. Účelem systému je zabránit neoprávněnému zapnutí stroje během servisu a snížit tak rizika na mininimum.

V nabídce najdete vybavení pro uzamčení různých technologických zařízení, univerzální uzávěry ventilů, stanice, systémy a sady LOCKOUT TAGOUT a další.