Značení převozu odpadů

Značení vozidel různých typů je důležité a často podléhá určité vyhlášce. Vozidla převážející odpad musí být dle 374/2008 řádné označeny cedulí A. Jedno se o reflexní tabuli s písmenem A vyrobenou z různých druhů materiálů.