Nebezpečné zboží ADR a UN

Nebezpečným zbožím můžeme označit látky a předměty, které při přepravě představují hrozbu pro veřejnou bezpečnost či pořádek. Mezi nebezpečné zboží můžeme zařadit především výbušniny, tekutý dusík, paliva, barvy a laky, lithiové baterie, stříkací plechovky a podobně.

Označování nebezpečných věcí, značení obalů a zásilek zboží, které se přepravují po silnici se provádí pomocí bezpečnostních piktogramů. Toto značení obalů a látek upravuje ADR, které reguluje, které balení a označení je správné. Směrnice ADR má za cíl udržet potencionální riziko na silnicích na co nejnižší úrovni. Díky využití ADR piktogramů a značení UN jsou během přepravy všichni zúčastnění jasně informování o rizicích.