Příkazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky upravují plynulost silničního provozu a provoz v prostorách společnosti. Značení patří do kategorie svislých dopravních značek a jedná se o značky, které účastníkům provozu přikazují určité úkony, které je třeba dodržovat, aby byla zajištěna bezpečnost provozu.