Bezpečí - Symboly s texty

Značení únikových míst a značení bezpečí je v každé firmě nesmírně důležité. Tyto značky slouží k označení únikových cest, nouzového východu nebo třeba směru k zařízení první pomoci nebo označení AED. Všechny značky v naší nabídce slouží k rychlé orientaci v případě nouze. Jedná se především o značky únikových východů, které jasně ukazují cestu z nebezpečné zóny. Kromě únikových cest a nouzových východů označují únikové značky také zařízení, prostředky a vybavení první pomoci.