Výstražné pásy-zábrany-profily

Existuje nespočet příležitostí a události, kdy je třeba využít pásy, zábrany a ochranné profily. Tyto bariéry hrají velmi důležitou roli při profesionálním zabezpečení na místě nehod či ohraničení nebezpečných oblastí jako je staveniště. V nabídce najdete pásky výstražné a pásky vytyčovací, pomocí nichž můžete znemožnit vstup neoprávněným osobám nebo sloupky s plastovými řetězy, kterým znemožníte vstup či je použijete jako naváděcí systém.

Bezpečnostní bariéry jsou součástí průmyslových bezpečnostních zařízení a jsou určeny pro jasné značení nebezpečných míst a překážek či k organizaci davů lidí. Kromě výstražných pásek, a plastových sloupků u nás najdete výstražné a ochranné profily, plastové kužely, výstražné tabule ve tvaru A a jejich vyměnitelné tabulky nebo také zahrazovací a značkovací pásy, výstražné reflexní pásy či fotoluminiscenční výstražné pásky.