Výstražné symboly CLP/GHS

Symboly GHS a CLP minimalizují riziko při výrobě, přepravě, skladování a používání nebezpečných látek. Jedná se o chemické symboly nebezpečí jako jsou například tlakové láhve, explodující bomby a další. Štítky GHS a CLP označují nebezpečné látky, směsi a obaly, ve kterých jsou nebezpečné látky skladovány či přepravovány.