Prosklené plochy

Značení prosklených ploch upravuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha, odst. 3.2.1., která udává že prosklené nebo průsvitné stěny, zejména celoskleněné příčky v prostorech nebo v blízkosti pracovišť a dopravních komunikací, musí být zřetelně označeny ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou vyrobeny z bezpečnostního materiálu nebo chráněny tak, aby se zabránilo nebezpečnému kontaktu zaměstnance s těmito stěnami nebo příčkami, nebo úrazu v případě jejich rozbití.

Existuje celá řada variant samolepek, které lze využít na značení těchto prosklených ploch. Náš výběr je navržen tak, aby zajistil viditelnost všech čirých oken a jiných prosklených tabulí. Využitím značek snižujete riziko kolize s oknem, skleněnými dveřmi a jinými prosklenými plochami.