Etikety nebezpečných látek s H a P větami

Symboly GHS a CLP minimalizují riziko při výrobě, přepravě, skladování a používání nebezpečných látek. Jedná se o chemické symboly nebezpečí jako jsou například tlakové láhve, explodující bomby a další. Štítky GHS a CLP označují nebezpečné látky, směsi a obaly, ve kterých jsou nebezpečné látky skladovány či přepravovány.

Součástí GHS jsou také H a P věty. H věty jsou standardní věty o nebezpečnosti o chemických látek v rámci nařízení ES. P věty jsou pokyny, které jsou nutné pro bezpečné zacházení chemických látek a jiných směsí.