Plocha otevírání dveří

V rámci hrozícího nebezpečí bývá riziko otevření často přehlíženo. Abyste zamezili tomu, že bude v jejich okolí někdo zasažen, umístěte podlahové značení označující plochu otevírání dveří. Tyto značky jsou vizuální pomůckou, že vstup do této oblasti může být nebezpečný a hrozí zde riziko úrazu.