Symboly CE a WEE

Symbol CE umísťuje na svoje výrobky výrobce jako potvrzení, že výrobek splňuje nezbytné požadavky příslušných evropských právních předpisů o zdraví bezpečnosti a ochranně životního prostředí. Označení CE je povinné označení pro výrobky prodávané v evropském hospodářském prostoru. Symbol CE se také používá pro označení shody zařízení, strojů a přístrojů s evropskými provozními normami.

Označení WEEE je zkratka pro odpad z elektrických a elektronických zařízení. Po výrobcích elektrických a elektronických zařízení, kteří prodávají své výrobky v EU je vyžadováno, aby prováděli recyklační program. Symbol WEEE se umisťuje na malé velké a domácí spotřebiče, telekomunikační zařízení, lékařské přístroje, osvětlovací zařízení a automatické dávkovače.