Značení strojů a zařízení

Označení strojů je velmi důležité a je nedílnou součástí ochrany zaměstnanců a stojů. Mezi nejčastější příčiny pracovních úrazů patří především nedostatek zkušeností s manipulací se strojí a zařízeními, nedodržování bezpečnostních předpisů a nesprávná obsluha strojů a zařízení. Pomocí označení strojů symboly lze tedy zabránit především nehod zapříčiněnými nedostatečnými zkušenostmi a nesprávnému ovládaní. Pomocí těchto štítků můžete upozornit na různá nebezpečí, která vyplývají z provozu a používání strojů a zařízení.

V naší nabídce najdete štítky pro značení dle ISO 11 684 a pro značení dle ISO 3864-2, symboly ce, symboly weee, označení laserového zařízení nebo označení nouzového značení. Kromě označení strojů u nás také najdete štítky pro značení oprav a značení údržby.