Přepravní štítky

Správné značení obalů může zamezit nesprávné manipulaci, nesprávnému dodání, reklamaci nebo ztrátě. Přepravní štítky slouží k informování přepravců a příjemců o obsahu a způsobu zacházení s označeným balíkem a zajišťují bezpečnou přepravu na místo určení.

Přepravní štítky jsou obvykle tvořeny jedním nebo více symboly, textem nebo jejich kombinací. Díky snadné srozumitelnosti symboly a značek lze tyto štítky využít také pro mezinárodní zásilky. Označení by mělo být jasné a přesné, protože nedostatečné označení přepravovaného zboží může vést k vyloučení odpovědnosti přepravní společnosti, pokud by došlo k poškození zboží v důsledku nesprávné manipulace.