Označení schodů

Schody mohou být nebezpečné a jeden chybný krok může mít katastrofické následky. Označení schodů pomáhá předcházet nehodám a informuje pracovníky a veřejnost o hrozícím nebezpečí. Pomocí označení stupnice a podstupnice schodu zajistíte, aby zaměstnanci i návštěvníci přijali nezbytná opatření a zamezíte tím tak zbytečným nehodám a zraněním.