Značení pro hasiče

Hasičské značky nejen identifikují umístění hasicí techniky, ale poskytují také pokyny, jak se chovat. Pokud je textová zpráva zaměřena na širokou veřejnost, můžete značku hasičů zkombinovat s odpovídajícím piktogramem