Fotoluminiscenční - Únikové značení

Fotoluminiscenční bezpečnostní značky jsou značky ze speciálního druhu materiálu. Tento materiál absorbuje přirozené či okolní světlo a toto absorbované světlo pak může ve tmě svítit.

Fotoluminiscenční značení se používá především k navádění v případě nouze. V nouzi se počítá každá vteřina a díky fotoluminiscenčním značkám můžete zvýraznit únikovou cestu a pomoct tak orientaci a rychlosti v případě evakuace. Fotoluminiscenční značky mají výhodu oproti světelným displejům především v tom, že nespoléhají na elektrickou energii a instalace značek je jednodušší a nevyžaduje žádnou další údržbu.

Záchranné a únikové cesty musí být jasně značeny. Přesně k těmto účelům existují únikové cedule. Označení únikových východů je dáno zákonem a je povinné v každé firmě.