Symboly dle 398/2009 Sb.

Symboly dle 398/2009 sb. slouží k zabezpečení bezbariérového užívání určitých prostor. Značky se používají například v autobuse, zdravotnictví, školách a podobně.