Výstraha - PŘEKÁŽKA NA ÚROVNI PODLAHY

Výstražné cedule jsou bezpečnostní tabulky, které varují před možným nebezpečím. Výstražné značky mohou být v provedení pouze jako symbol nebo mohou být pro lepší pochopení doplněny texty.

Výstražné tabulky by měly být umístěny na jasně viditelném místě a jsou vhodné především pro značení skladů, výrobních linek, dílen, laboratoří, výrobních závodů a dále.

V této sekci najdete výstražné značky upozorňující na nebezpečí zakopnutí.