Potrubí - jednosměrné šipky dle ČSN

Potrubí musí mít vždy označení dle příslušného toku materiálu. Značení potrubí zajišťuje rychlou detekci rizik a v případě nouze napomáhá rychle a správně reagovat. Nesprávně označené potrubí může vést až k vážnému zranění osob či majetku. Pomocí potrubních šipek tedy označujete obsah a směr toku potrubí. Značení potrubí podléhá normě ČSN 13 0072, které stanovuje barevné značení porubí. Tyto potrubní šipky také pomáhají zaměstnancům a dalším pověřeným osobám při provádění údržbářských prací a podobných činnostech.

Potrubní štítky se symboly nebezpečí jsou v souladu s CLP/GHS. Tyto potrubní šipky obsahují chemický název látky, piktogram chemických symbolů nebezpečí a příslušné signální slovo.