Bezpečnostní tabulky a značky

Bezpečnostní značení je nedílnou součástí každodenního života a můžeme ho vidět téměř na každém kroku. Jeho použití ve veřejných prostorech a firmách je nezbytné k zajištění bezpečného chodu. Slouží především k ochranně zaměstnanců a upozorňuje na nebezpečná místa nebo na chování, které je zakázáno či naopak chování, které je pro bezúrazový provoz nezbytné. Bezpečnostní štítky můžeme rozdělit na zákazové, výstražné, příkazové, požární cedule a značení úniků a bezpečí.
V naší nabídce bezpečnostního značení kromě těchto tabulek najdete také pravidla první pomoci, pravidla bezpečné práce, vícejazyčné tabulky, kombinované tabulky, smaltované tabule, tabulky upozornění či zakázkový tisk.