Značení nebezpečného odpadu pomáhá udržovat pracovníky v bezpečí a zajišťuje čistotu zařízení při likvidaci nebezpečných materiálů. Pomocí etiket nebezpečného odpadu můžete označit jakýkoli sud na nebezpečný odpad nebo nepřepravní kontejner.

Nesprávné nakládání s nebezpečným odpadem představuje obrovskou hrozbu, jak pro veřejné zdraví, tak pro okolní životní prostředí. Mezi potenciální rizika patří znečištění ovzduší, kontaminace půdy a pozemních vod a podobně. Z těchto důvodu je potřeba odpad likvidovat co nejbezpečněji a nejefektivněji. Štítky nebezpečného odpadu pomáhají pracovníkům v navigaci, kam speciální druh odpadu umístit.

Materiál:

Samolepicí vinylová folie
Síla 0,1 mm,lepidlo polyakrylátové permanentní, teplotní odolnost – 40°C do + 80°C,
Aplikační teplota optimálně od + 4°C do + 25°C
Stálobarevnost – sítotisk min. 3 roky, UV tisk min. 7 let