V předchozí části jsme probírali důležitost a význam bezpečnostní značek zákazových, výstražných a příkazových. V následujícím textu se podíváme na komplexní informace o zbývajícím bezpečnostním značení, kterým je značení bezpečí a úniků a požární značení.

Je třeba si také připomenout, že by v každé společnost mělo být bezpečnostní značení důležitou součástí a že dle zákonu č. 309/2006 Sb., je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značení a značky a zavést informační signály na pracovištích, kde může dojít k poškození zdraví. Zaměstnanci musí být s tímto značení seznámení a musí jim být srozumitelné.

 

Značení bezpečí a úniků

Důležitou součásti je také značení bezpečí a úniků. A co to únikové značení je? V krizových situacích tyto značky ukazují cestu, která vede do bezpečného prostoru a označují nouzový východ. Tyto značky také označují zařízení první pomoc a také šipky, které ukazují cestu k těmto zařízením.

Toto značení poznáme díky zelené barvě, která značí naději a důvěru. Tato barva je často spojovaná se zdravím a z těchto důvodu je zelená barva pro toto značení vhodná.  Stejně jako u všech ostatních bezpečnostních značek tvoří střed značení piktrogram, který objasňuje jeho význam.

Značení úniků a bezpečí je také možno pořídit ve fotoluminiscenční variantě, které pomohou zaměstnance a veřejnost navigovat při špatně viditelných podmínkách.

 

Požární značení

Poslední části bezpečnostního značení jsou požární značky. Červená barva je často spojována s ohněm, a proto je to barva právě požárního značení. A čím se odlišují tyto značky od ostatních? Především se liší tvarem a to, že jsou ve tvaru čtverce s piktogramem ve středu.

Požární značení označuje bezpečnostní značky, které identifikují umístění požárního poplachu a hasicího zařízení. Účinným hasicím přístrojem je jen ten, který je označený, neboť každý hasicí přístroj musí být označen příslušným symbolem.

Z tohoto důvodu doporučujeme zkontrolovat označení vašich hasicích přístrojů a v případě pochybností je aktualizovat!

Stejně jako bezpečnostní značení a úniků je možnost využít požární značky ve fotoluminiscenčním provedení, a tak zvýšit bezpečnost ve špatně viditelných podmínkách.

 

Bezpečnostní značení je nesmírně důležité, a to jak v interiéru, tak exteriéru. Je důležité a nutné mít správně označené veškeré překážky a různá nebezpečí. V každé společnosti by tedy mělo mít značnou prioritu označení nebezpečných míst, únikových cest a bezpečnostních zařízení.

Dle zákonu č. 309/2006 Sb., je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značení a značky a zavést informační signály na pracovištích, kde může dojít k poškození zdraví. Zaměstnanci musí být s tímto značení seznámení a musí jim být srozumitelné. Z tohoto důvodu jsme se vám rozhodli představit různé kategorie bezpečnostních značek a poskytnout vám rozsáhlé informace o jejích významu a použití.

 

Výstražné značení

Jako první se seznámíme s výstražnými značkami. Pokusíme se vám předat znalosti, které vám pomohou při ochranně zdraví vašich zaměstnanců a vyvarování se nebezpečí.

První je potřeba si říct, co to vlastně ty varovné či výstražné značky jsou. Pomocí těchto značeni můžeme snadno označit nebezpečná místa, aby bylo hned každému jasné, jaká nebezpečí hrozí. Jedná se tedy o značky, které varují před rizikem a nebezpečím. Jsou snadno rozpoznatelném jedná se o trojúhelníkovou značku žluté barvy. Střed značky tvoří piktogram, který zajišťuje jasné sdělení a upozorňují všechny na možná nebezpečí jako je třeba rozdrcení. Tyto piktogramy lze rozpoznat i přes jazykové bariéry.

Výstražné značky mohou být také doplněný o texty pro větší srozumitelnost. Varovné značky jsou tedy nejlepším způsobem, jak jasně označit rizika vaší společnosti a zabránit tak zraněním a poškození majetku.

 

Zákazové značení

 

V další části o bezpečnostních značkách bychom vám chtěli poskytnout informace o zákazových značkách. Zákazové značky jsou nesmírně důležité především kvůli  tomu, že se často stále spousta lidí řídí tím, že co není zakázáno je povoleno.

Důležité si je tedy říct, co jsou to zákazové značky. Zákazové značky, jak už název vypovídá, jasně označují činy, které jsou zakázány. Na mnoho pracovištích a jiných prostorech je složité na první pohled poznat jaké nebezpečí může při určitém chování nastat a bez konkrétního značení je tedy předpokládáno, že je akce povolena. Například nevypneme telefon při vstupu do každé budovy. Zákazové značky tedy pomáhají především v prevenci proti vzniku situací, kde by mohlo dojít ke krizi a různým zraněním.

Pro shrnutí je tedy možné zákazové značky popsat jako bezpečnostní značky zakazující chování, které by mohlo vést k nebezpečí. Zákazové značky jsou rozpoznatelné podle černého piktogramu s červeným ohraničením a bílým podkladem. Červená barva je velmi nápadná a kombinace těchto barev pak upoutá pozornost a je jasně rozpoznatelná.

Všechno zákazové značení je přeškrtnuté červenou příčkou, aby bylo jasné, že je akce nepřípustná. Piktogramy můžou být opět doplněny o text. Například piktogram cigarety může být doplněn o text: „Zákaz kouření mimo vyhrazený prostor“

 

 

Příkazové značení

Dále se budeme věnovat tomu, co jsou to příkazové značky. Přikázání  má charakter pokynu. Povinné značky by měli mít v každé společnosti důležitou roli. Jedná se o opatření, které musí každý jedinec přijmout a dodržovat, aby se snížila rizika na minimum. Často jde o označení ochranných pomůcek, které se mají při provozu používat.

Často jsou informace z těchto značek interpretovaná, jako doporučení, což je vážná chyba. Pří nedodržování povinných značek pak tedy může docházet ke zbytečným úrazům. Tyto značky je nutné tedy dodržovat, aby byla zaručená bezpečnost na pracovišti a vyznačených prostorech. Příkazové značky tedy můžeme vyjádřit jako bezpečnostní značení, které předepisuje určité chování. Je třeba se přesvědčit o tom, že jsou příkazy dodržované a přispět tak k bezpečnosti svých zaměstnanců.

Příkazové značení je charakteristické modrou barvou s bílým piktogramem. Tato barva nebyla vybraná náhodou. Modrá barva je barva spolehlivosti a důvěryhodnosti. Toto značení by teda mělo vyvolat pocit, že budu v co největším bezpečí, když budu tato nařízení dodržovat.

 

Toto video ukazuje jak snadná je aplikace podlahových kapes ColorCover.

Pro ještě efektivnější aplikaci můžete využít doplňků společnosti Heskins, které jsou vidět ve videu.

 

Lepicí páska UHB neboli páska pro vysoké zatížení je silné lepicí řešení, které je v některých případech dokonce vhodné jako náhrada nýtů.

Toto video ukazuje, jak tuto pásku aplikovat.

 

Reflexní páska má jednoduchý, samolepicí reflexní povrch, který je dobře viditelný. Tyto vlastnosti z něj činí dokonalý značkovací materiál.

V tomto videu můžete vidět aplikaci na schodiště.

 

Ochranná páska proti korozi je nákladově efektivní způsob prevence galvanické koroze.

Toto video vysvětluje důvod jejího použití a její aplikaci.

 

Žebrovaná protiskluzová gumová páska je jedinečný produkt společnosti Heskins a je vhodný pro celou řadu různých aplikací.

Ve videu výše můžete vidět, jak tuto pásku aplikovat.

 

Dřevěná paluba, zejména žebrovaná, je obtížný povrch pro aplikaci protiskluzových pásek.

V tomto videu uvidíte několik návrhů, které mohou zajistit větší odolnost proti skluzu a zajistit tak bezpečnou palubu po celý rok.

Jako použití se doporučují například protiskluzové schody.

 

Fotoluminiscenční páska se aplikuje velmi snadno. Páska je je skvělá především pro indikaci chodníků a východů při výpadcích proudu. V tomto videu uvidíte veškeré kroky aplikace.

Stejnou metodou můžete použít i na ostatní fotoluminiscenční pásky společnosti Heskins.

 

K aplikaci na nepravidelné povrchy jako je vidět na videu je speciálně vytvořena páska na nerovné povrchy. Hliníkový podklad nemá  žádnou pamět, což umožňuje efektivní přilnutí k vzorovaným povrchům.

Toto video vás provede správným postupem jak tuto pásku správně aplikovat. V naši nabídce také naleznete vhodné gumové kladívko potřebné k této aplikaci.