Katalog produktů

 
 

Tvorba značení

 

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Križan s.r.o., se sídlem Padlých hrdinů 144/47, Životice, 736 01 Havířov, identifikační číslo: 62363000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C7997, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.safetyshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Dodací lhůty
  1. Zboží bude dodáváno ve lhůtách dohodnutých na základě objednávek kupujícího (obvykle do pěti dnů), maximální dodací lhůta je 30 dní. Při objednávce vyššího počtů kusů zboží, případně při požadavku tisku na nestandardní materiál bude termín dodání sjednán individuálně.
 3. Možnosti platby
  1. v hotovosti při převzetí
  2. zálohová (proforma) faktura
  3. faktura (pro stále zákazníky)
 4. Uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. Přeprava a dodání zboží
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  5. Možnosti převzetí zboží a platby jsou následující (uváděné ceny platí pro 1 balík do 15kg):
   • dobírkou (GLS, Česká pošta), cena 120,- Kč bez DPH
   • platbu fakturou, cena 90,- Kč bez DPH
   • osobní převzetí zboží v provozově, cena 0,- Kč
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  2. Podmínky ochrany osobních údajů jsou součástí smlouvy a jsou také k dispozici na
   www.safetyshop.cz/pravidla-ochrany-osobnich-udaju.
 7. Slevový program
  1. Možnosti slevy z nákupu jsou blíže popsány zde. Sleva pro zákazníky je standardně 3% z celkové ceny nákupu. Při překročení výše obratu je na zákazníkův účet aplikována nová výše slevy. Nová výše slevy se projeví na zákaznickém účtu po příštím přihlášení. O této skutečnosti bude zákazník také informován automaticky e-mailem.
 8. Záruka vrácení peněz
  1. Neboť jako zákazník nemáte možnost si nabízené zboží předem prohlédnout nebo se můžete zmýlit při objednávce, dodržujeme zásadu "Záruky vrácení peněz", která by měla zvýšit vaši důvěru v nakupování přes internet.
  2. Zboží zakoupené v našem elektronickém obchodě je možno vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí (v souladu s novým občanským zákoníkem - zákon č. 89/2012 Sb., §1829).
  3. Jestliže zjistíte bezprostředně po nákupu, že vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, máte je možnost v této lhůtě bez uvedení důvodu vrátit a následně Vám bude vrácena kupní cena.
  4. Vracené zboží zasílejte výhradně na adresu:
   Križan s.r.o., Padlých Hrdinů 144/47, 736 01, Havířov - Životice

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 07.05.2018.