Katalog produktů

 
 

Tvorba značení

 

Legislativa

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. června 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek

a zavedení signálů


Vláda nařizuje podle § 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

ČI. I

V příloze k nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v bodě 4. „Značky výstrahy" se vyobrazení značky „Nebezpečí - výbušné prostředí" nahrazuje vyobrazením

ČI. II

Značky odpovídající dosavadnímu vyobrazení mohou být zhotovovány do 31. prosince 2004; používány mohou být do doby jejich poškození nebo podstatného snížení jejich čitelnosti, nejdéle do 31. prosince 2009.

ČI. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

<< Návrat zpět