Katalog produktů

 
 

Tvorba značení

 

Legislativa

Zde zveřejňujeme aktualizovaný seznam platných právních předpisů vztahujích se k bezpečnostnímu a dopravnímu značení. Pro zobrazení některých příloh je potřeba mít v počítači nainstalován Acrobat Reader.

Legislativa - 2008

Vyhláška 23/2008
o technických podmínkách požární ochrany staveb
zobrazit
stáhnout PDF verzi
Vyhláška 1/2008
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
zobrazit
stáhnout PDF verzi

Legislativa - 2005

Zákon 379/2005
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
zobrazit
stáhnout PDF verzi
Zákon 101/2005
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
zobrazit
stáhnout PDF verzi

Legislativa - 2004

Nařízení vlády 405/2004
kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
zobrazit
stáhnout PDF verzi
Vyhláška 232/2004
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
zobrazit
stáhnout PDF verzi

Legislativa - 2002

Nařízení vlády 11/2002
kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
zobrazit
stáhnout PDF verzi