Když ve vaši společnosti třídíte různé druhy odpadu, je užitečné využít recyklační symboly, které vám a vašim zaměstnancům pomohou identifikovat a oddělit položky, aby mohly být správně zlikvidovány či recyklovány. Značení separovaného odpadu usnadňuje recyklační proces je ideální pro označení nádob nebo kontejnerů na sběr odpadu, oblasti pro sběr odpadu či zařízení na zpracování odpadu.